slide-si-hr

JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Na tej strani je objavljen javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020.

Program se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložijo neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

Prijave, ki bodo prejete do navedenega roka in bodo izpolnjevale vse zahteve, bodo predložene v odločitev Odboru za spremljanje na njegovem naslednjem zasedanju. Prvi rok za predložitev vlog je potekel 11. marca 2016. Drugi rok za predložitev vlog bo zaključen predvidoma konec oktobra 2016, datum zaključka 2. roka bo javno objavljen 2 meseca pred datumom zaključka. Predlagamo vam, da z oddajo vlog na 2. rok ne hitite zaradi morebitne priprave manjših popravkov dokumentacije.

Za splošna vprašanja o javnem razpisu se obrnite na Tadeja Baškoviča (+386 1 400 3685). Za podrobnejše informacije o eMS pa pokličite +386 1 400 3409.

ems_SI-HR_logo

DOKUMENTI

Javni razpis Programa sodelovanja Interreg V-A SI-HR:

Priročnik o izvajanju projektov za upravičence:

Obvezne priloge k prijavnici:

Vzorec pogodbe o sofinanciranju iz ESRR:

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenia-Hrvaška:

Za informacijo/pripomoček si lahko pogledate “offline” predlogo prijavnice (ta dokument ni del uradne razpisne dokumentacije). Prosimo upoštevajte, da lahko prijavnico skupaj z vsemi obveznimi prilogami oddate le v sistemu eMS.